Bialorus.pl na Facebook
Kalendarz historyczny :: artykuł

24 lutego w białoruskiej historii

Uładzimir Chilmanowicz

Źródło: Białoruski kalendarz historyczny / 2017-02-24, 14:07

1579 – Mir uzyskał prawo magdeburskie.

1595 – w folwarku Sarbiewo (koło Płońska na Mazowszu) urodził się Maciej Kazimierz Sarbiewski, białorusko-polski poeta łaciński, teolog, literaturoznawca.

1760 – zmarł Maciej Dogiel, historyk, archeolog, prawoznawca.

1768 – w Warszawie pod dyktando Rosji został podpisany traktat wieczystej przyjaźni pomiędzy Rosją a Rzeczpospolitą. Było to pogodzenie się ze stratą suwerenności Rzeczpospolitej.

1839 – odbył się Sobór Połocki likwidujący Cerkiew unicką na Białorusi.

1902 – urodził się Janka Geniusz, białoruski działacz, bibliofil, lekarz, więzień łagrów sowieckich.

1922 – w Wilnie zmarł Jadwihin Sz. (Anton Lewicki), białoruski literaturoznawca, pisarz, działacz społeczny. Pochowany na cmentarzu Rossa.

1972 – zmarł Aleś Winicki, białoruski historyk, działacz społeczny na emigracji (Niemcy, USA).

1975 – zmarł Wiktor Kozłowski, białoruski poeta. Pochowany we wsi Mroczki (rejon uździeński).

Wróć do :: Kalendarz historyczny :: Strona główna

Komentarze

Wymagane pola formularza zostały oznaczone *.
E-mail użytkownika nie jest ujawniany — służy on wyłącznie do skontaktowania się z autorem w przypadku, gdy przesłany przez niego komentarz wzbudza wątpliwości moderatora.
Komentarze są publikowane po zaakceptowaniu przez moderatora.
Komentarze nie na temat — jest on zadany przez powyższy artykuł — są usuwane.

Imię/ nick *
E-mail *
Tytuł
Komentarz *
 
Kalendarz historyczny :: najnowsze artykuły

22 marca w białoruskiej historii

1786 – w Warszawie urodził się Joachim Lelewel, historyk, uczony, działacz społeczny, ideolog powstania listopadowego. 1864 – w Wilnie na Łukiszkach został stracony przez (...)

16 marca w białoruskiej historii

1853 – w Postawach zmarł Konstanty Tyzenhauz, przyrodoznawca, działacz oświatowy. 1908 – we wsi Czerepy (powiat nieświeski) urodził się Wasil Kiendysz, działacz społeczny, (...)

15 marca w białoruskiej historii

1410 – wojska krzyżackie napadły na Wołkowysk w celu zamordowania księcia Witolda. 1850 – (według innych danych w 1849 r.) – w majątku Panczany (rejon miorski) urodził (...)

2 marca w białoruskiej historii

1562 – urodził się Krzysztof Mikołaj Dorohostajski, działacz państwowy Wielkiego Księstwa Litewskiego, założyciel drukarni w Oszmianie Murowanej. 1896 – w miejscowości (...)

21 lutego w białoruskiej historii

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. 1881 – zmarł Józef Chodźko, uczony, geolog, podróżnik, topograf. 1918 – Komitet Wykonawczy Rady I Wszechbiałoruskiego (...)