Bialorus.pl na Facebook
Kalendarz historyczny :: artykuł

10 października w białoruskiej historii

Uładzimir Chilmanowicz

Źródło: Białoruski kalendarz historyczny / 2016-10-10, 12:33

1739 – w Warszawie zmarł Dominik Rudnicki, pisarz, pedagog.

1783 – zmarł Ludwik Hryncewicz, białoruski architekt epoki późnego baroku.

1794 – bitwa pod Maciejowicami (niedaleko Warszawy) pomiędzy powstańcami i wojskiem rosyjskim. Powstańcy zostali pokonani. Ciężko ranny Kościuszko został wzięty do niewoli.

1796 – na Mohylewszczyźnie urodził się Michał Biez-Karniłowicz, białoruski historyk, krajoznawca, etnograf.

1867 – w Mińsku zmarł Ignacy Legatowicz, białoruski i polski poeta, pedagog.

1881 – urodził się Jan Tarczeuski, białoruski działacz społeczny, nauczyciel, członek środowiska „Naszej Niwy”.

1930 – w Wilnie ukazał się pierwszy numer gazety „Narodny Zwon”(ukazywała się do 16.12.1930 r., redaktor i wydawca Kuźma Kruk).

1936 – zmarł Czesław Pietkiewicz, etnograf, folklorysta.

1938 – rozstrzelano Adama Babarekę, pisarza białoruskiego.

1949 – zmarł Alaksandr Danilewicz (ur. w 1877 r. w miejscowości Mołczadź, rejon baranowicki), białoruski pedagog, publicysta.

1967 – w Gdańsku utworzono Oddział Białoruskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego.

1975 – we wsi Prozoroki (rejon głębocki) odsłonięto pomnik Ihnata Bujnickiego, twórcy białoruskiego zawodowego teatru narodowego.

Wróć do :: Kalendarz historyczny :: Strona główna

Komentarze

Wymagane pola formularza zostały oznaczone *.
E-mail użytkownika nie jest ujawniany — służy on wyłącznie do skontaktowania się z autorem w przypadku, gdy przesłany przez niego komentarz wzbudza wątpliwości moderatora.
Komentarze są publikowane po zaakceptowaniu przez moderatora.
Komentarze nie na temat — jest on zadany przez powyższy artykuł — są usuwane.

Imię/ nick *
E-mail *
Tytuł
Komentarz *
 
Kalendarz historyczny :: najnowsze artykuły

22 marca w białoruskiej historii

1786 – w Warszawie urodził się Joachim Lelewel, historyk, uczony, działacz społeczny, ideolog powstania listopadowego. 1864 – w Wilnie na Łukiszkach został stracony przez (...)

16 marca w białoruskiej historii

1853 – w Postawach zmarł Konstanty Tyzenhauz, przyrodoznawca, działacz oświatowy. 1908 – we wsi Czerepy (powiat nieświeski) urodził się Wasil Kiendysz, działacz społeczny, (...)

15 marca w białoruskiej historii

1410 – wojska krzyżackie napadły na Wołkowysk w celu zamordowania księcia Witolda. 1850 – (według innych danych w 1849 r.) – w majątku Panczany (rejon miorski) urodził (...)

2 marca w białoruskiej historii

1562 – urodził się Krzysztof Mikołaj Dorohostajski, działacz państwowy Wielkiego Księstwa Litewskiego, założyciel drukarni w Oszmianie Murowanej. 1896 – w miejscowości (...)

24 lutego w białoruskiej historii

1579 – Mir uzyskał prawo magdeburskie. 1595 – w folwarku Sarbiewo (koło Płońska na Mazowszu) urodził się Maciej Kazimierz Sarbiewski, białorusko-polski poeta łaciński, (...)