Bialorus.pl na Facebook
Kalendarz historyczny :: artykuł

7 września w białoruskiej historii

Uładzimir Chilmanowicz

Źródło: Białoruski kalendarz historyczny / 2016-09-07, 12:42

Dzień Białoruskiego Piśmiennictwa i Druku

1714 – we wsi Dzitryki (rejon lidzki) urodził się Michał Korycki, kaznodzieja jezuicki, poeta neołaciński, pedagog.

1832 – w majątku Szawry (rejon woronowski) urodził się Ludwik Narbutt, jeden z przywódców powstania styczniowego.

1856 – zmarł Tymoteusz Lipiński, historyk, geograf, filolog, kolekcjoner, krajoznawca.

1956 – w Moskwie zmarł Otto Szmidt, badacz polarny, matematyk, astronom, geofizyk, geograf, który urodził się w Mohylewie.

1990 – w Połocku otwarto muzeum drukarstwa białoruskiego.

2004 – zmarł Aleś Astaszonak, białoruski pisarz, tłumacz.

Wróć do :: Kalendarz historyczny :: Strona główna

Komentarze

Wymagane pola formularza zostały oznaczone *.
E-mail użytkownika nie jest ujawniany — służy on wyłącznie do skontaktowania się z autorem w przypadku, gdy przesłany przez niego komentarz wzbudza wątpliwości moderatora.
Komentarze są publikowane po zaakceptowaniu przez moderatora.
Komentarze nie na temat — jest on zadany przez powyższy artykuł — są usuwane.

Imię/ nick *
E-mail *
Tytuł
Komentarz *
 
Kalendarz historyczny :: najnowsze artykuły

22 marca w białoruskiej historii

1786 – w Warszawie urodził się Joachim Lelewel, historyk, uczony, działacz społeczny, ideolog powstania listopadowego. 1864 – w Wilnie na Łukiszkach został stracony przez (...)

16 marca w białoruskiej historii

1853 – w Postawach zmarł Konstanty Tyzenhauz, przyrodoznawca, działacz oświatowy. 1908 – we wsi Czerepy (powiat nieświeski) urodził się Wasil Kiendysz, działacz społeczny, (...)

15 marca w białoruskiej historii

1410 – wojska krzyżackie napadły na Wołkowysk w celu zamordowania księcia Witolda. 1850 – (według innych danych w 1849 r.) – w majątku Panczany (rejon miorski) urodził (...)

2 marca w białoruskiej historii

1562 – urodził się Krzysztof Mikołaj Dorohostajski, działacz państwowy Wielkiego Księstwa Litewskiego, założyciel drukarni w Oszmianie Murowanej. 1896 – w miejscowości (...)

24 lutego w białoruskiej historii

1579 – Mir uzyskał prawo magdeburskie. 1595 – w folwarku Sarbiewo (koło Płońska na Mazowszu) urodził się Maciej Kazimierz Sarbiewski, białorusko-polski poeta łaciński, (...)