Bialorus.pl na Facebook
Kalendarz historyczny :: artykuł

20 czerwca w białoruskiej historii

Uładzimir Chilmanowicz

Źródło: Białoruski kalendarz historyczny / 2016-06-20, 12:45

1566 – w zamku Gripsholm (Szwecja) urodził się Zygmunt III Waza, wielki książę litewski i król Polski w latach 1587-1632.

1606 – w Mohylewie wybuchło powstanie obywateli przeciw władzom miasta. Opanowane dopiero w 1610 r.

1794 – pod Mirem doszło do walk pomiędzy powstańcami Kościuszki i wojskami rosyjskimi.

1948 – w Wiazynce (rejon mołodeczański) otwarto filię Muzeum Literackiego im. Janki Kupały.

1964 – w Monachium zmarł Piotr Sycz, białoruski pisarz, publicysta, więzień łagrów sowieckich, dziennikarz, emigrant (Anglia, Niemcy).

2002 – w Toronto zmarł arcybiskup Mikołaj (imię świeckie: Michał Macukiewicz), głowa Białoruskiej Autokefalicznej Cerkwi Prawosławnej za granicą, działacz religijny.

2005 – zmarła Aleksandra Bergman, działaczka Komunistycznej Partii Zachodniej Białorusi, historyk, znawczyni kultury, historii i realiów politycznych Białorusi, więźniarka łagrów sowieckich.

Wróć do :: Kalendarz historyczny :: Strona główna

Komentarze

Wymagane pola formularza zostały oznaczone *.
E-mail użytkownika nie jest ujawniany — służy on wyłącznie do skontaktowania się z autorem w przypadku, gdy przesłany przez niego komentarz wzbudza wątpliwości moderatora.
Komentarze są publikowane po zaakceptowaniu przez moderatora.
Komentarze nie na temat — jest on zadany przez powyższy artykuł — są usuwane.

Imię/ nick *
E-mail *
Tytuł
Komentarz *
 
Kalendarz historyczny :: najnowsze artykuły

22 marca w białoruskiej historii

1786 – w Warszawie urodził się Joachim Lelewel, historyk, uczony, działacz społeczny, ideolog powstania listopadowego. 1864 – w Wilnie na Łukiszkach został stracony przez (...)

16 marca w białoruskiej historii

1853 – w Postawach zmarł Konstanty Tyzenhauz, przyrodoznawca, działacz oświatowy. 1908 – we wsi Czerepy (powiat nieświeski) urodził się Wasil Kiendysz, działacz społeczny, (...)

15 marca w białoruskiej historii

1410 – wojska krzyżackie napadły na Wołkowysk w celu zamordowania księcia Witolda. 1850 – (według innych danych w 1849 r.) – w majątku Panczany (rejon miorski) urodził (...)

2 marca w białoruskiej historii

1562 – urodził się Krzysztof Mikołaj Dorohostajski, działacz państwowy Wielkiego Księstwa Litewskiego, założyciel drukarni w Oszmianie Murowanej. 1896 – w miejscowości (...)

24 lutego w białoruskiej historii

1579 – Mir uzyskał prawo magdeburskie. 1595 – w folwarku Sarbiewo (koło Płońska na Mazowszu) urodził się Maciej Kazimierz Sarbiewski, białorusko-polski poeta łaciński, (...)