Bialorus.pl na Facebook
Kalendarz historyczny :: artykuł

27 kwietnia w białoruskiej historii

Uładzimir Chilmanowicz

Źródło: Białoruski kalendarz historyczny / 2016-04-27, 10:57

1613 – założono unicki klasztor w Żyrowiczach.

1878 – urodził się Stanisław Lubicz-Majewski (rozstrzelany przez faszystów w grudniu 1941 r.), białoruski działacz społeczno-kulturalny, pedagog.

1917 – w Warszawie zmarł Ludwik Łazarz Zamenhof, lekarz, twórca języka esperanto, urodzony w Białymstoku, mieszkał między innymi w Grodnie.

1919 – polskie wojska zajęły Grodno, w którym miał siedzibę Rząd Białoruskiej Republiki Ludowej i stacjonowały wojska białoruskie.

1922 – urodziła się Jauhienija Szostak, białoruska działaczka społeczna, lekarka, więzień gułagu.

1945 – Białoruś została przyjęta w skład członków założycieli Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ).

1947 – w Miński zmarł Walancin Taułaj, poeta białoruski, działacz ruchu zachodniobiałoruskiego. Pochowany na mińskim cmentarzu wojskowym.

1947 – w Londynie założono Białoruską Misję Greckokatolicką.

2006 – w Niemczech zmarł Michał Wituszka, białoruski generał, jeden z liderów Białoruskiej Niezależnej Partii, w drugiej połowie lat 40. i na początku 50. kierował białoruskim ruchem oporu.

Wróć do :: Kalendarz historyczny :: Strona główna

Komentarze

Wymagane pola formularza zostały oznaczone *.
E-mail użytkownika nie jest ujawniany — służy on wyłącznie do skontaktowania się z autorem w przypadku, gdy przesłany przez niego komentarz wzbudza wątpliwości moderatora.
Komentarze są publikowane po zaakceptowaniu przez moderatora.
Komentarze nie na temat — jest on zadany przez powyższy artykuł — są usuwane.

Imię/ nick *
E-mail *
Tytuł
Komentarz *
 
Kalendarz historyczny :: najnowsze artykuły

22 marca w białoruskiej historii

1786 – w Warszawie urodził się Joachim Lelewel, historyk, uczony, działacz społeczny, ideolog powstania listopadowego. 1864 – w Wilnie na Łukiszkach został stracony przez (...)

16 marca w białoruskiej historii

1853 – w Postawach zmarł Konstanty Tyzenhauz, przyrodoznawca, działacz oświatowy. 1908 – we wsi Czerepy (powiat nieświeski) urodził się Wasil Kiendysz, działacz społeczny, (...)

15 marca w białoruskiej historii

1410 – wojska krzyżackie napadły na Wołkowysk w celu zamordowania księcia Witolda. 1850 – (według innych danych w 1849 r.) – w majątku Panczany (rejon miorski) urodził (...)

2 marca w białoruskiej historii

1562 – urodził się Krzysztof Mikołaj Dorohostajski, działacz państwowy Wielkiego Księstwa Litewskiego, założyciel drukarni w Oszmianie Murowanej. 1896 – w miejscowości (...)

24 lutego w białoruskiej historii

1579 – Mir uzyskał prawo magdeburskie. 1595 – w folwarku Sarbiewo (koło Płońska na Mazowszu) urodził się Maciej Kazimierz Sarbiewski, białorusko-polski poeta łaciński, (...)