Bialorus.pl na Facebook
Kalendarz historyczny :: artykuł

1 kwietnia w białoruskiej historii

Uładzimir Chilmanowicz

Źródło: Białoruski kalendarz historyczny / 2016-04-01, 12:17

1548 – zmarł Zygmunt I Stary, wielki książę litewski i król Polski w latach 1506-1548.

1557 – w Wielkim Księstwie Litewskim została przyjęta tzw. ustawa włóczna – dokument podstawowy, umożliwiający przeprowadzenie wielkiej reformy agrarnej.

1773 – urodził się Justyn Narbutt, historyk, uczestnik powstania kościuszkowskiego, stryjeczny brat Teodora Narbutta.

1862 – w miejscowości Chołopienicze (rejon krupski) urodził się (według innych źródeł 6 kwietnia) Adam Bahdanowicz, białoruski etnograf, ojciec poety Maksyma Bahdanowicza.

1877 – we wsi Dobrosielce (rejon zelwieński) urodził się Wasil Zacharka, białoruski działacz społeczno-polityczny, przewodniczący Rady Białoruskiej Rady Ludowej w latach 1928-1943.

1914 –we wsi Leontiewo (rejon manturowski, obwód kostromski, Rosja) urodził się Wasil Strumień (właściwie: Alaksandr Lebiedziew), pisarz białorusko-ukraiński.

1927 – urodził się Lawon Bieły, białoruski dysydent, więzień gułagu.

1940 – w więzieniu w Saratowie zmarł Jazep Losik, białoruski działacz społeczno-polityczny, językoznawca, pisarz, pedagog.

1943 – został rozstrzelany (lub zmarł w białoruskim więzieniu) Anton Niemancewicz, białoruski ksiądz unicki, działacz cerkiewny, więzień sowieckich i faszystowskich więzień.

1971 – w Bielsku Podlaskim zmarł Jarosław Kostycewicz, białoruski pedagog, działacz społeczno-religijny.

1976 – zmarł Iwan Tarasiuk, uczestnik białoruskiego podziemia patriotycznego na Słonimszczyźnie w latach 1946-47. Pochowany w Słonimiu.

1989 – w Gdańsku założono koło Białoruskiego Zrzeszenia Studentów.

Wróć do :: Kalendarz historyczny :: Strona główna

Komentarze

Wymagane pola formularza zostały oznaczone *.
E-mail użytkownika nie jest ujawniany — służy on wyłącznie do skontaktowania się z autorem w przypadku, gdy przesłany przez niego komentarz wzbudza wątpliwości moderatora.
Komentarze są publikowane po zaakceptowaniu przez moderatora.
Komentarze nie na temat — jest on zadany przez powyższy artykuł — są usuwane.

Imię/ nick *
E-mail *
Tytuł
Komentarz *
 
Kalendarz historyczny :: najnowsze artykuły

22 marca w białoruskiej historii

1786 – w Warszawie urodził się Joachim Lelewel, historyk, uczony, działacz społeczny, ideolog powstania listopadowego. 1864 – w Wilnie na Łukiszkach został stracony przez (...)

16 marca w białoruskiej historii

1853 – w Postawach zmarł Konstanty Tyzenhauz, przyrodoznawca, działacz oświatowy. 1908 – we wsi Czerepy (powiat nieświeski) urodził się Wasil Kiendysz, działacz społeczny, (...)

15 marca w białoruskiej historii

1410 – wojska krzyżackie napadły na Wołkowysk w celu zamordowania księcia Witolda. 1850 – (według innych danych w 1849 r.) – w majątku Panczany (rejon miorski) urodził (...)

2 marca w białoruskiej historii

1562 – urodził się Krzysztof Mikołaj Dorohostajski, działacz państwowy Wielkiego Księstwa Litewskiego, założyciel drukarni w Oszmianie Murowanej. 1896 – w miejscowości (...)

24 lutego w białoruskiej historii

1579 – Mir uzyskał prawo magdeburskie. 1595 – w folwarku Sarbiewo (koło Płońska na Mazowszu) urodził się Maciej Kazimierz Sarbiewski, białorusko-polski poeta łaciński, (...)