Bialorus.pl na Facebook
Kalendarz historyczny :: artykuł

9 grudnia w białoruskiej historii

Uładzimir Chilmanowicz

Źródło: Białoruski kalendarz historyczny / 2015-12-09, 14:16

1891 – w Mińsku urodził się Maksim Bahdanowicz, białoruski poeta, tłumacz, krytyk.

1918 – Rada i Rząd BRL w przededniu emigracji do Wilna wydały 5. odezwę, wzywającą naród białoruski do przeciwstawienia się władzy bolszewickiej i do tworzenia rad białoruskich podporządkowanych Radzie Białoruskiej Republiki Ludowej.

1922 – w Grodnie otwarto Muzeum Historyczno-Archeologiczne.

1973 – w Wilnie zmarł Janka Szutowicz, białoruski działacz społeczno-kulturalny, wydawca, literaturoznawca, więzień sowieckich obozów. Pochowany na cmentarzu w Kolonii Wileńskiej.

1974 – zmarła Julia Bibiła, białoruska bibliografka, mistrzyni tkactwa artystycznego.

1976 – założono Białoruskie Państwowe Muzeum Architektury Ludowej i Życia Codziennego.

1981 – w Mińsku odsłonięto pomnik Maksima Bahdanawicza (autor: Siarhiej Wakar).

1991 – na Trojeckim Przedmieściu w Mińsku otwarto Muzeum Literackie im. Maksima Bahdanawicza.

1991 – Najważniejszy plac w Mińsku (przy siedzibie rządu) otrzymał nazwę Placu Niezależności.

Wróć do :: Kalendarz historyczny :: Strona główna

Komentarze

Wymagane pola formularza zostały oznaczone *.
E-mail użytkownika nie jest ujawniany — służy on wyłącznie do skontaktowania się z autorem w przypadku, gdy przesłany przez niego komentarz wzbudza wątpliwości moderatora.
Komentarze są publikowane po zaakceptowaniu przez moderatora.
Komentarze nie na temat — jest on zadany przez powyższy artykuł — są usuwane.

Imię/ nick *
E-mail *
Tytuł
Komentarz *
 
Kalendarz historyczny :: najnowsze artykuły

24 lutego w białoruskiej historii

1579 – Mir uzyskał prawo magdeburskie. 1595 – w folwarku Sarbiewo (koło Płońska na Mazowszu) urodził się Maciej Kazimierz Sarbiewski, białorusko-polski poeta łaciński, (...)

21 lutego w białoruskiej historii

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. 1881 – zmarł Józef Chodźko, uczony, geolog, podróżnik, topograf. 1918 – Komitet Wykonawczy Rady I Wszechbiałoruskiego (...)

13 lutego w białoruskiej historii

1705 – Urodziła się Franciszka Urszula Radziwiłłowa, pisarka, kierowniczka teatru w Nieświeżu. 1806 – W Słonimiu urodził się Julian Korsak, poeta, tłumacz. 1863 – (...)

10 października w białoruskiej historii

1739 – w Warszawie zmarł Dominik Rudnicki, pisarz, pedagog. 1783 – zmarł Ludwik Hryncewicz, białoruski architekt epoki późnego baroku. 1794 – bitwa pod Maciejowicami (...)

7 września w białoruskiej historii

Dzień Białoruskiego Piśmiennictwa i Druku 1714 – we wsi Dzitryki (rejon lidzki) urodził się Michał Korycki, kaznodzieja jezuicki, poeta neołaciński, pedagog. 1832 – w (...)