Bialorus.pl na Facebook
Kalendarz historyczny :: artykuł

4 listopada w białoruskiej historii

Uładzimir Chilmanowicz

Źródło: Białoruski kalendarz historyczny / 2015-11-04, 13:53

1501 – bitwa pod Mścisławiem – jedno ze starć wojny litewsko-moskiewskiej lat 1500-1503, stoczone w pobliżu mścisławskiego zamku. Wojska moskiewskie rozgromiły wojska mścisławskie i litewskie pod dowództwem kniazia mścisławskiego Michaiła Izasławskiego i wojewody Eustachego Daszkiewicza.

1794 – w czasie obrony Pragi (przedmieścia Warszawy) zginęli Jakub Jasiński, działacz wojskowy i polityczny, inżynier, poeta, jeden z przywódców insurekcji kościuszkowskiej oraz Tadeusz Korsak (ur. ok. 1741 r. we wsi Zaskorki lub Daniewo, rejon połocki), państwowy i wojskowy działacz WKL, uczestnik insurekcji kościuszkowskiej. Pochowany na cmentarzu na Kamionku w Warszawie.

1816 – w miasteczku Kublicze (rejon uszacki) urodził się Artemiusz Weryha-Darewski (zm. w 1884 r. na Syberii), białoruski pisarz, jeden z przywódców powstania styczniowego na Witebszczyźnie.

1887 – w Kopylu urodził się Ciszka Hartny (właściwie: Źmicier Żyłunowicz), działacz białoruskiego ruchu narodowowyzwoleńczego, działacz państwowy Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej, historyk, pisarz, publicysta.

1929 – we wsi Targuny (rejon dokszycki) urodził się Siarhiej Karniłowicz, białoruski działacz społeczny i religijny, emigrant (USA).

1937 – rozstrzelano Aleksandara Walkowicza, działacza białoruskiego ruchu narodowego.

1992 – w Mińsku zmarł Wasil Chomczanka, pisarz białoruski.

1993 – zmarł Raman Lecka, białoruski krajoznawca, kolekcjoner, więzień sowieckich obozów koncentracyjnych.

2000 – w Porzeczu (rejon słonimski) został ustawiony krzyż pamiątkowy ku czci powstańca Michała Wołłowicza i jego zwolenników.

Wróć do :: Kalendarz historyczny :: Strona główna

Komentarze

Wymagane pola formularza zostały oznaczone *.
E-mail użytkownika nie jest ujawniany — służy on wyłącznie do skontaktowania się z autorem w przypadku, gdy przesłany przez niego komentarz wzbudza wątpliwości moderatora.
Komentarze są publikowane po zaakceptowaniu przez moderatora.
Komentarze nie na temat — jest on zadany przez powyższy artykuł — są usuwane.

Imię/ nick *
E-mail *
Tytuł
Komentarz *
 
Kalendarz historyczny :: najnowsze artykuły

24 lutego w białoruskiej historii

1579 – Mir uzyskał prawo magdeburskie. 1595 – w folwarku Sarbiewo (koło Płońska na Mazowszu) urodził się Maciej Kazimierz Sarbiewski, białorusko-polski poeta łaciński, (...)

21 lutego w białoruskiej historii

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. 1881 – zmarł Józef Chodźko, uczony, geolog, podróżnik, topograf. 1918 – Komitet Wykonawczy Rady I Wszechbiałoruskiego (...)

13 lutego w białoruskiej historii

1705 – Urodziła się Franciszka Urszula Radziwiłłowa, pisarka, kierowniczka teatru w Nieświeżu. 1806 – W Słonimiu urodził się Julian Korsak, poeta, tłumacz. 1863 – (...)

10 października w białoruskiej historii

1739 – w Warszawie zmarł Dominik Rudnicki, pisarz, pedagog. 1783 – zmarł Ludwik Hryncewicz, białoruski architekt epoki późnego baroku. 1794 – bitwa pod Maciejowicami (...)

7 września w białoruskiej historii

Dzień Białoruskiego Piśmiennictwa i Druku 1714 – we wsi Dzitryki (rejon lidzki) urodził się Michał Korycki, kaznodzieja jezuicki, poeta neołaciński, pedagog. 1832 – w (...)