Bialorus.pl na Facebook
Baza obiektów turystycznych Grodzieńszczyzny
База турыстычных аб’ектаў Гарадзеншчыны

Спіс аб’ектаў

Lista obiektów

Аграсядзіба “Залатая падкова”

Agropensjonat „Załataja Padkowa” („Złota Podkowa”)

Размяшчэнне ў доме асобна ад гаспадароў, у доме ёсць гарачая вада, але прыбіральня на вуліцы. Ёсць летні душ, пясочніца, гамак, невялікая спартовая пляцоўка, сенавал. Для гасцей 3 пакоі: »»

Zakwaterowanie w domu oddzielnie od gospodarzy. W domu jest ciepła woda, lecz toaleta znajduje się na podwórzu. Jest tam również letni prysznic, piaskownica, hamak, niewielkie »»

Аграсядзіба “Свіцязянка”

Agropensjonat „Swiciazianka” („Świtezianka”)

Для гасцей тры пакоі ў вялікім доме з усімі выгодамі. Арганізацыя харчавання магчымая не толькі ў доме, дзе абсталяваная кухня і сталоўка на 10 чалавек, але і на прыродзе. Хатнія жывёлы »»

Goście mają do dyspozycji trzy pokoje w wielkim domu ze wszelkimi wygodami. Przygotowanie jedzenia możliwe jest nie tylko w domu,w którym znajduje się kuchnia i stołówka, »»

Аграсядзіба “Чарэшля”

Agropensjonat „Czareszla” („Czereszle”)

Размешчана ў атачэнні лясоў, лугоў і сасновага бору на беразе багатага рыбай аднайменнага возера, плошча якога складае 44, 4 га. Возера злучана з Нёманам. У наваколлі вёскі ёсць яшчэ »»

Położony w otoczeniu lasów, łąk i sosnowego boru na brzegu obfitującego w ryby jeziora Czereszle o powierzchni 44,4 ha. Jezioro połączone jest z Niemnem. W okolicy wsi są jeszcze »»

Адметныя падзеі лакальнай гісторыі

Ważniejsze wydarzenia z historii lokalnej

15 снежня 1862 побач з вёскай Парэчча на магістралі Пецярбург-Варшава адкрыта чыгуначная станцыя – першая ў Беларусі. 22 красавіка 1863 году каля Азёраў адбыўся бой паміж паўстанцкім »»

15 grudnia 1862 r. koło Porzecza przy linii kolejowej Petersburg – Warszawa otwarta została stacja kolejowa – pierwsza w Białorusi. 22 kwietnia 1863 r. koło Jezior oddział »»

Адметныя падзеі лакальнай гісторыі

Ważniejsze wydarzenia z historii lokalnej

У 1659 каля мястэчка Беліца шляхта Лідскага павету дала бой 30-тысячнаму маскоўскаму войску. У 1708 шведскія войскі пад кіраўніцтвам Карла ХІІ захапілі і абрабавалі Ліду. 15 траўня »»

W 1659 r. koło miasteczka Bielica szlachta powiatu lidzkiego dała odpór 30-tysięcznemu wojsku moskiewskiemu. W 1708 r. wojska szwedzkie pod wodzą Karola XII zajęły i ograbiły »»

Адметныя падзеі лакальнай гісторыі

Ważniejsze wydarzenia z historii lokalnej

У 1414-1415 гг. у Наваградку адбыліся саборы праваслаўных епіскапаў ВКЛ. У 1422 г. у Наваградскім фарным касцёле адбылося вянчанне караля Польшчы Ягайлы з Соф’яй Гальшанскай. У »»

W latach 1414-1415 w Nowogródku odbyły się sobory biskupów prawosławnych Wielkiego Księstwa Litewskiego. W 1422 r. w farnym kościele w Nowogródku odbył się ślub »»

Адметныя падзеі лакальнай гісторыі

Ważniejsze wydarzenia z miejscowej historii

У 13 ст. князем Войшалкам быў заснаваны Лаўрышаўскага манастыр. Для Лаўрышаўскага манастыра было напісана Евангелле (1-я пал. 14 ст.), кніга была рэстаўравана ў 1887 г. і захоўваецца »»

W XIII w. książę Wojsiełk założył monaster w Ławryszewie. Dla monasteru napisany był „Ewangeliarz ławryszewski” (I poł. XIV w.). Rękopis został odrestaurowany w 1887 r. »»

Адметныя падзеі лакальнай гісторыі

Ważniejsze wydarzenia z historii lokalnej

22 траўня 1863 году каля вёскі Кадыш адбыўся пераможны бой паўстанцкіх атрадаў з расейскімі карнікамі. Ёсць брацкая магіла паўстанцаў, на магіле крыж. 13 ліпеня 1943 году каля вёскі »»

22 maja 1863 r. koło wsi Kadysz odbyła się zwycięska bitwa oddziałów powstańczych z wojskiem rosyjskim. W miejscu bitwy znajduje się mogiła zbiorowa i krzyż. 13 lipca 1943 r. »»

Адметныя падзеі лакальнай гісторыі

Ważniejsze wydarzenia z historii lokalnej

3 чэрвеня 1523 мястэчка Поразава атрымала Магдэбургскае права, наданае вялікім князем Аляксандрам, 4 снежня 1615 яно было пацверджана Жыгімонтам І, у 1616 атрымала герб. У пач. 1820 »»

3 czerwca 1523 r. miasteczko Porozów otrzymało prawo magdeburskie, nadane przez księcia Aleksandra; 4 grudnia 1615 r. potwierdzone ono zostało przez Zygmunta II Wazę, a w 1616 »»

Адметныя падзеі лакальнай гісторыі

Ważniejsze wydarzenia z historii lokalnej

З 17 ст. у Смаргонях была заснаваная Радзівіламі “Смаргонская акадэмія” – жартоўная назва промыслу лавіць і дрэсіраваць мядзведзяў, адна з школаў беларускіх скамарохаў. 8 »»

W XVII w. założona została Akademia Smorgońska – tak żartobliwie nazywano sławny w Europie ośrodek, w którym Cyganie tresowali niedźwiedzie i szkolili skomorochów »»

Адметныя падзеі лакальнай гісторыі

Ważniejsze wydarzenia z historii lokalnej

У 1432 пад Ашмянамі адбылася вялікая бітва паміж войскам вялікага князя Сьвідрыгайлы і войскам старадубскага князя Жыгімонта Кейстутавіча і князя Сямёна Гальшанскага, у якой палягло »»

W 1432 r. pod Oszmianą odbyła się wielka bitwa pomiędzy wojskiem wielkiego księcia Świdrygiełły i wojskiem księcia starudubskiego Zygmunta Kiejstutowicza oraz księcia Szymona Holszańskiego, »»

Адметныя падзеі лакальнай гісторыі

Ważniejsze wydarzenia z historii lokalnej

У 1641 г. Астрына атрымала правы на самакіраванне і герб, першы раз гарадскія правы пацверджаны прывілеем караля Яна ІІІ Сабескага 28 чэрвеня 1685 г. У пач. 1706 г. на цягам двух тыдняў »»

W 1641 r. Ostryna otrzymała samorząd i herb; po raz pierwszy prawa miejskie zostały potwierdzone przywilejem króla Jana III Sobieskiego z 28 czerwca 1685 r. W początku 1706 »»

Аўгустоўскі канал

Kanał Augustowski

Помнік гідратэхнічнага будаўніцтва (частка ў Гарадзенскім раёне) паміж вёскамі Чарток і Нямнова). Штучны водны шлях, які злучыў Нёман з басэйнам Віслы. Пабудаваны ў 1824-33 пад кіраўніцтвам »»

Zabytek budownictwa hydrotechnicznego (część kanału znajduje się w rejonie grodzieńskim) pomiędzy wsiami Czortek i Niemnowo. Sztuczny szlak wodny łączący Niemen z basenem Wisły. Zbudowany »»

Гатэл Карэлічы

Hotel Kareliczy (Korelicze)

Люкс, 1-, 2-, 3- мясцовыя нумары, аўтастаянка »»

Hotel rejonowego UP ŻKH (przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej). Pokoje lux, 1-, 2- i 3-osobowe, parking. »»

Гатэл Мір

Hotel Mir

Люкс, 1-, 2- мясцовыя нумары, кафэ/бар »»

Hotel rejonowego UP ŻKH (przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej).   Pokoje lux, 1-, 2-osobowe, kawiarnia/bar »»

Гатэль

Hotel

1-, 2-, 3-, 5-мясцовыя нумары »»

Pokoje 1-, 2-, 3-, 5-osobowe. »»

Гатэль “Ашмяны”

Hotel „Aszmiany” („Oszmiana”)

п/люкс, 1-, 2-, 3- мясцовыя нумары, рэстаран, кафэ/бар »»

Pokoje klasy półlux, 1-, 2-, 3-osobowe, restauracja, kawiarnia/bar. »»

Гатэль “Замак”

Hotel „Zamak” („Zamek”)

2-, 3- мясцовыя нумары, рэстаран, кафэ/бар, пункт абмену валюты, крама »»

Pokoje 2-, 3-osobowe, restauracja, kawiarnia/bar, kantor, sklep. »»

Гатэль “Іўе”

Hotel „Iuje” („Iwie”)

Люкс, 1-, 2-, 3- мясцовыя нумары, цырульня, стаматалогія. »»

Pokoje klasy lux, 1-, 2-, 3-osobowe, fryzjer, dentysta. »»

Гатэль “Ліда”

Hotel „Lida”

Люкс, п/люкс, 1-, 2- мясцовыя нумары, рэстаран, кафэ, бар, більярд, крама. »»

Pokoje lux, p/lux, 1-, 2-osobowe, restauracja, kawiarnia, bar, bilard, sklep. »»

Гатэль “Навагрудак”

Hotel „Nawahrudak” („Nowogródek”)

Люкс, 1-, 2- мясцовыя нумары, аўтастаянка »»

Pokoje lux, 1-, 2-osobowe, parking.   »»

Гатэль “Панскі дом”

Hotel „Pański Dom”

2- мясцовыя нумары, кафэ/бар »»

pokoje 2-osobowe, kawiarnia/bar »»

Гатэль “Паўлінка”

Hotel „Paulinka”

п/люкс, 1-, 2- мясцовыя нумары, рэстаран, крама »»

Pokoje półlux, 1-, 2-osobowe, restauracja, sklep. »»

Гатэль “Радуга”

Hotel „Raduha” („Tęcza”)

П/люкс, 1-, 2- мясцовыя нумары, рэстаран »»

Pokoje klasy półlux, 1-, 2-osobowe, restauracja »»

Гатэль “Свіслач”

Hotel „Swisłacz” („Świsłocz”)

П/люкс, 1-, 2-, 3-, 4- мясцовыя нумары, цырульня »»

Pokoje klasy „półlux”, 1-, 2-, 3-, 4-osobowe, fryzjer. »»

Гатэль “Смаргонь”

Hotel „Smarhoń” („Smorgonie”)

Люкс, 1-, 2-, 3- мясцовыя нумары, кафэ/бар, цырульня »»

Pokoje: lux, 1-, 2-, 3-osobowe, kawiarnia/bar, fryzjer   »»

Гатэль “Элен”

Hotel „Elen”

люкс, 1-, 2-, 3- мясцовыя нумары, кафэ, бар »»

Pokoje lux, 1-, 2-, 3-osobowe, kawiarnia, bar. »»

Гатэль шклозаводу “Нёман”

Hotel Huty Szkła „Nioman”

Люкс, 2-, 3-, 4- мясцовыя нумары »»

Pokoje lux, 2-, 3-, 4-osobowe. »»

Іншае

Inne

У Азёрах ёсць вялікая норкавая зверагаспадарка. »»

W Jeziorach istnieje wielka ferma norek. »»

Baza obiektów turystycznych Grodzieńszczyzny
База турыстычных аб’ектаў Гарадзеншчыны

lista wszystkich stref...
lista wszystkich obiektów...
wersja wydana w formie CD...
па-беларуску...

усе зоны адным спісам...
усе аб’екты адным спісам...
варыянт выдадзены на CD...
po polsku...

Polska pomoc Radio Racja