Bialorus.pl na Facebook
Baza obiektów turystycznych Grodzieńszczyzny
База турыстычных аб’ектаў Гарадзеншчыны

Сапоцкінска-гожаўская зона

Strefa sopoćkińsko-hożowska

Na jej terytorium znajdują się rezerwaty botaniczne – spoćkiński i hożowski. Rezerwat Sopoćkiński utworzony został w 1978 r. w celu ochrony rzadkich gatunków flory i fauny objętych ścisłą ochroną. Ogólna powierzchnia – 12,6 tys. ha. Na terytorium rezerwatu wydzielono rzadkie zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, np. lasy lipowe, dębowe, świerkowe na brzegu Niemna. Rezerwat Hożowski został utworzony w 1978 r. w celu ochrony dziko rosnących roślin leczniczych (mącznica lekarska, borówka, jałowiec, konwalia majowa, macierzanka, pokrzywa zwyczajna i inne). Ogólna powierzchnia – 4,9 tys. ha. Obejmuje las, w którym przeważają sosny z domieszką świerku, brzozy i czarnej olchy. Główne rzeki – Niemen z Czarną Hańczą i Łosośną.

Obiekty w tej strefie

Адметныя падзеі лакальнай гісторыі

Ważniejsze wydarzenia z historii lokalnej

22 траўня 1863 году каля вёскі Кадыш адбыўся пераможны бой паўстанцкіх атрадаў з расейскімі карнікамі. Ёсць брацкая магіла паўстанцаў, на магіле крыж. 13 ліпеня 1943 году каля вёскі »»

22 maja 1863 r. koło wsi Kadysz odbyła się zwycięska bitwa oddziałów powstańczych z wojskiem rosyjskim. W miejscu bitwy znajduje się mogiła zbiorowa i krzyż. 13 lipca 1943 r. »»

Аўгустоўскі канал

Kanał Augustowski

Помнік гідратэхнічнага будаўніцтва (частка ў Гарадзенскім раёне) паміж вёскамі Чарток і Нямнова). Штучны водны шлях, які злучыў Нёман з басэйнам Віслы. Пабудаваны ў 1824-33 пад кіраўніцтвам »»

Zabytek budownictwa hydrotechnicznego (część kanału znajduje się w rejonie grodzieńskim) pomiędzy wsiami Czortek i Niemnowo. Sztuczny szlak wodny łączący Niemen z basenem Wisły. Zbudowany »»

Помнікі - Адамавічы

Zabytki - Adamawiczy (Adamowicze)

Касцёл Св. Тэклі, іншая назва – Ушэсця Найсвяцейшай Дзевы Марыі (1854 г.), пабудаваны з цэглы. Абнесены бутавай агароджай з вуглавымі капліцамі і трохслуповай брамай. Наўкола »»

Kościół pw. św. Tekli, inna nazwa – Wniebowstąpienia NMP (1854), murowany. Ogrodzony kamiennym parkanem z narożnymi kaplicami i trójsłupową bramą. Wokół rozciąga »»

Помнікі - Белыя Балоты

Zabytki - Biełyja Bałoty (Białe Błota)

У кан. 18 ст. належалі суддзю Яну Марозу, у 19 ст. - Сабалеўскім, у міжваенны час – Тукалам. Сядзіба і парк (2-я пал. 19 ст.), парк перасякаецца ручаём Беліца, адметная ліпавая »»

Zespół dworski w dawnym majątku, który w końcu XVII w. należał do sędziego grodzkiego Jana Morossa, w XIX w. do Sobolewskich, a w okresie międzywojennym do Tukałłów. »»

Помнікі - Галынка

Zabytki - Hałynka (Hołynka)

Параскева-Пятніцкая царква (1891), пабудаваная з цэглы на месцы старога храму. У 1920-ыя перароблена ў касцёл. Адноўлена ў 1989 г. і перадана праваслаўным. Царква дзеіць. Помнік архітэктуры »»

Cerkiew pw. św. Paraskiewy Piatnicy (1891), wzniesiona z cegły na miejscu starej świątyni. W latach 1920. zamieniona na kościół. Wyremontowana w 1989 r. i przekazana prawosławnym. »»

Помнікі - Гожа

Zabytki - Hoża

Касцёл Св. Апосталаў Пятра і Паўла (1862-65), пабудаваны з бутавага каменю. Рэстаўраваны пасля пажару пад час другой сусветнай вайны. Абкружаны нізкай мураванай агароджай з брамай. »»

Kościół pw. św. św. apostołów Piotra i Pawła (1862-1865), wzniesiony z kamienia budowlanego. Odrestaurowany po pożarze podczas II wojny światowej. Ogrodzony niskim murowanym »»

Помнікі - Грандзічы

Zabytki - Hrandziczy (Grandzicze)

Капліца Св. Роха (1906), пабудавана з цэглы на месцы драўлянага храма, які быў ведамы з 1840 г., паводле праекту гарадзенскага губернскага архітэктара Ул. Срокі. Прыпісана да гарадзенскага »»

Kaplica pw. św. Rocha (1906), wzniesiona z cegły na miejscu drewnianej świątyni, znanej z 1840 r., wg projektu grodzieńskiego architekta Wł. Sroki. Przypisana do grodzieńskiej fary. »»

Помнікі - Зарачанка

Zabytki - Zaraczanka (Zarzeczanka)

Касцёл Найсвяцейшай Дзевы Марыі (1937), пабудаваны з цэглы. Адноўлены ў 1989-91 гг. Помнік архітэктуры постнэаготыкі. Пераважае вертыкальная скіраванасць архітэктурных масаў. Уваходны »»

Kościół pw. Najświętszej Marii Panny (1937), murowany. Zwrócony wiernym w latach 1989-1991. Wybudowany w stylu neogotyckim z cegły, smukły, ze spiczastymi oknami i wyniosłą, »»

Помнікі - Сапоцкін

Zabytki - Sapockin (Sopoćkinie)

Ведамы з 16 ст. як мястэчка. У красавіку 1703 г. пад час паўночнай вайны быў заняты шведскім войскам Карла XII. У 1786 атрымаў права на штогадовыя кірмашы. У 1-ю сусветную вайну ў »»

Miasteczko znane od XVI w. W kwietniu 1703 r. podczas wojny północnej zajęte przez szwedzkie wojska Karola XII. W 1786 r. otrzymały przywilej na coroczne jarmarki. W czasie I »»

Помнікі - Свяцк

Zabytki - Swiack (Świack)

Ведамы з пач. 16 ст. як двор. З 1521 пад кіраваннем гарадзенскага старосты Ю. Радзівіла. У сяр. 16 ст. два двары, якімі валодалі Ф. Валовіч і Веламоўскі. Палацава-паркавы ансамбаль »»

Znany od pocz. XVI w. jako majątek ziemski. Od 1521 r. pod zarządem starosty grodzieńskiego Jerzego Radziwiłła. W połowie XVI w. były tu dwa majątki, którymi władali F. Wołłowicz »»

Baza obiektów turystycznych Grodzieńszczyzny
База турыстычных аб’ектаў Гарадзеншчыны

lista wszystkich stref...
lista wszystkich obiektów...
wersja wydana w formie CD...
па-беларуску...

усе зоны адным спісам...
усе аб’екты адным спісам...
варыянт выдадзены на CD...
po polsku...

Polska pomoc Radio Racja