Bialorus.pl na Facebook
Baza obiektów turystycznych Grodzieńszczyzny
База турыстычных аб’ектаў Гарадзеншчыны

Міранска-любчанская зона

Strefa mirsko-lubczańska

Na jej terytorium znajduje się hydrologiczny rezerwat Miranka, utworzony w 1996 r. w celu stabilizacji reżimu hydrologicznego rzek Niemen i Usza. Zasadniczą część rezerwatu zajmuje torfowisko Wilcze Błota, resztę stanowi teren pagórkowaty, na obrzeżach – średnio wysoki. W rezerwacie jest wiele roślin i przedstawicieli fauny podlegających ścisłej ochronie.

Obiekty w tej strefie

Аграсядзіба “Чарэшля”

Agropensjonat „Czareszla” („Czereszle”)

Размешчана ў атачэнні лясоў, лугоў і сасновага бору на беразе багатага рыбай аднайменнага возера, плошча якога складае 44, 4 га. Возера злучана з Нёманам. У наваколлі вёскі ёсць яшчэ »»

Położony w otoczeniu lasów, łąk i sosnowego boru na brzegu obfitującego w ryby jeziora Czereszle o powierzchni 44,4 ha. Jezioro połączone jest z Niemnem. W okolicy wsi są jeszcze »»

Адметныя падзеі лакальнай гісторыі

Ważniejsze wydarzenia z miejscowej historii

У 13 ст. князем Войшалкам быў заснаваны Лаўрышаўскага манастыр. Для Лаўрышаўскага манастыра было напісана Евангелле (1-я пал. 14 ст.), кніга была рэстаўравана ў 1887 г. і захоўваецца »»

W XIII w. książę Wojsiełk założył monaster w Ławryszewie. Dla monasteru napisany był „Ewangeliarz ławryszewski” (I poł. XIV w.). Rękopis został odrestaurowany w 1887 r. »»

Гатэл Карэлічы

Hotel Kareliczy (Korelicze)

Люкс, 1-, 2-, 3- мясцовыя нумары, аўтастаянка »»

Hotel rejonowego UP ŻKH (przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej). Pokoje lux, 1-, 2- i 3-osobowe, parking. »»

Гатэл Мір

Hotel Mir

Люкс, 1-, 2- мясцовыя нумары, кафэ/бар »»

Hotel rejonowego UP ŻKH (przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej).   Pokoje lux, 1-, 2-osobowe, kawiarnia/bar »»

Помнікі - Асташына

Zabytki - Astaszyna (Ostaszyn)

Быў кальвінскі збор (у 16-1-й пал. 20 ст.), быў пабудаваны на сродкі Яна Швыкоўскага, зьнішчаны ў 1940-ыя. Парк другой пал. 18 ст. Валун пад назвай “Чортаў камень Асташынскі”. Месца »»

Zbór kalwiński (XVI – I poł. XX w.), wzniesiony na koszt Jana Szwykowskiego, zniszczony w latach 1940. Park z II poł. XVI w. Głaz nazywany „diabelskim kamieniem »»

Помнікі - Беразавец

Zabytki - Bierazawiec (Berezowiec)

Свята-Троіцкая царква (час пабудовы няведамы), ведама, што ў 1863 была капітальна перабудаваная, асобна была пастаўленая званіца на 5 званоў. У 1882 г. была створаная царкоўна-прыходская »»

Cerkiew pw. Trójcy św. (czas budowy nieznany). Wiadomo, że w 1863 r. była generalnie przebudowana, wzniesiona została oddzielna dzwonnica na 5 dzwonów. W 1882 r. przy »»

Помнікі - Вялікая Мядзьведка

Zabytki - Wialikaja Miadźwiedka (Niedźwiadka Wielka)

Царква Свята-Ушэсця (пач. 19 ст.), пабудаваная на мясцовых могілках з дрэва. Помнік архітэктуры народнага дойлідства. Вырашаны падоўжаным прамавугольным зрубам пад двухсхільным дахам. »»

Cerkiew pw. Wniebowstąpienia Pańskiego (pocz. XIX w.), drewniana, zabytek budownictwa ludowego. Zbudowana na planie prostokąta, nakryta dwuspadowym dachem. Płaszczyzna głównej »»

Помнікі - Вялікія Жухавічы

Zabytki - Wialikija Żuchawiczy (Żuchowicze Wielkie)

Свята-Петрапаўлаўская царква (1700-45), пабудаваная па фундацыі князя Карла Радзівіла як уніяцкая. Была прыпісаная да Свята-пакроўскай царквы ў в. Турэц. У 1890 г. пабудаваная драўляная »»

Cerkiew pw. św. św. Piotra i Pawła (1700-1745), pierwotnie unicka, ufundowana przez księcia Karola Radziwiłła. Była przypisana do cerkwi pw. Opieki Bogurodzicy we wsi Turzec. W 1890 »»

Помнікі - Дзяляцічы

Zabytki - Dzialaciczy (Delatycze)

Свята-Крыжаўзвіжанская царква (1876), пабудаваная з дрэва на мясцовых могілках. Побач з царквой пастаўленая двухярусная званіца з бутавага каменю. Была адлюстраваная на фота Яна Балзункевіча. »»

Cerkiew pw. Podwyższenia Krzyża św. (1876), drewniana. Przy cerkwi postawiono dzwonnicę z kamienia budowlanego. Uwieczniona na fotografii Jana Bałzunkiewicza. W cerkwi znajduje się »»

Помнікі - Запольле

Zabytki - Zapolle (Zapole)

Праваслаўная царква (кан. 18 - пач. 19 ст.), пабудаваная з дрэва, канчаткова ў 1837 г. Была прыпісаная да царквы ў Карэлічах. У 1903 г. пабудаваная драўляная царкоўна-прыходская школа. »»

Cerkiew pw. św. Jura (koniec XVIII – pocz. XIX w.), drewniana, budowę zakończono w 1837 r. Była przypisana do cerkwi w Koreliczach. W 1903 r. zbudowano drewnianą szkołę cerkiewno-parafialną. »»

Помнікі - Карэлічы

Zabytki - Kareliczy (Korelicze)

Краязнаўчы музэй “Зямля і людзі” (заснаваны ў 1970, адчынены ў 1974). Помнік Яну Чачоту.   Царква Святых Апосталаў Пятра і Паўла (1866), пабудаваная з цэглы. У 1877 »»

Muzeum Krajoznawcze „Ziemia i Ludzie” (założony w 1970 r., otwarty w 1974 r.). Pomnika Jana Czeczota. Cerkiew pw. św. św. apostołów Piotra i Pawła (1866), murowana. »»

Помнікі - Лаўрышава

Zabytki - Łauryszawa (Ławryszewo)

Узнікла ў 13 ст. як паселішча вакол Лаўрышаўскага манастыра, які быў заснаваны князем Войшалкам. Для Лаўрышаўскага манастыра было напісана Евангелле (1-я пал. 14 ст.), кніга была рэстаўравана »»

Powstało w XIII w. jako osada wokół monasteru ławryszewskiego założonego przez księcia Wojsiełka. Dla monasteru był napisany „Ewangeliarz ławryszewski” (I poł. XIV »»

Помнікі - Любча

Zabytki - Lubcza (Lubcz)

Працавала друкарня Пятра Кміты (?-1629 або 1632), была перавезена з Вільні ў 1612 г., была паперня. Друкарня дзеіла больш за 60 гадоў, у ёй надрукавана больш 50 розных кніг. У час вайны »»

Istniała tu drukarnia Piotra Kmity (? – 1629 lub 1632), przewieziona do Wilna w 1612 r., oraz papiernia. Drukarnia działała ponad 60 lat i wydała ponad 50 książek. W czasie wojny »»

Помнікі - Малюшычы

Zabytki - Maluszyczy (Maluszyce)

Месца нараджэння Яна Чачота (7.7.1796-23.8.1847), асветніка, беларуска-польскага паэта, фалькларыста, філамата. »»

Miejsce urodzenia Jana Czeczota (7.07.1796 – 23.08.1847), białorusko-polskiego poety, folklorysty, filomaty. »»

Помнікі - Мір

Zabytki - Mir

Касцёл Св. Мікалая (1594(1599-?)-1604), пабудаваны па фундацыі Мікалая Крыштопа Радзівіла Сіроткі на месцы драўлянага касцёлу 1587), у 1710 быў адноўлены. Пры касцёле былі парафіяльная »»

Kościół pw. św. Mikołaja (1594 (1599-?) – 1604), ufundowany przez Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła „Sierotkę”, zbudowany na miejscu drewnianego kościoła w latach »»

Помнікі - Міратычы

Zabytki - Miratyczy (Miratycze)

Свята-Міхайлаўская царква (пач. 19 ст.), пабудаваная з дрэва. Помнік народнага дойлідства. Трохчасткавую падоўжана-восевую кампазіцыю храма складаюць прамавугольныя зрубы прытвору і »»

Cerkiew pw. św. Mikołaja (pocz. XIX w.), drewniana. Zabytek budownictwa ludowego. Trójdzielną osiową kompozycję świątyni tworzą prostokątna kruchta, podłużna sala modlitewna »»

Помнікі - Мядзьведка

Zabytki - Miadźwiedka (Niedźwiadka Wielka)

Месца нараджэння Ігната Дамейкі (31.7.1802-23.1.1889), удзельніка нацыянальна-вызвольнага руху, філамата, геолага, мінеролага, нацыянальнага героя Чылі. Бюст і памятны камень Ігнату »»

Miejsce urodzenia Ignacego Domeyki (31.07.1802 – 23.01.1889), uczestnika powstania listopadowego, filomata, geologa, mineraloga, bohatera narodowego Chile. Znajduje się tu popiersie »»

Помнікі - Нягневічы

Zabytki - Niahniewiczy (Niehniewicze)

Свята-Казанская царква (1795), была пабудаваная з цэглы як уніяцкая. Побач з царквой пастаўленая мураваная двухярусная званіца. Помнік архітэктуры класіцызму. Вырашаны кампактным прамавугольным »»

 Cerkiew pw. Kazańskiej Ikony Matki Boskiej (1795), murowana, pierwotnie unicka. Obok cerkwi stoi murowana dwukondygnacyjna dzwonnica. Zabytek architektury klasycystycznej. Zbudowana »»

Помнікі - Поўбераг

Zabytki - Paubierah (Półbrzeg)

Царква Свята-Раства Багародзіцы (1839), пабудаваная з цэглы і дрэва. Царква дзеіць. Помнік архітэктуры народнага дойлідства. Прамавугольны ў плане каркаснай канструкцыі: паміж мураванымі »»

Cerkiew pw. Narodzenia NMP (1839), zbudowana z cegły i drewna. Świątynia jest czynna. Zabytek budownictwa ludowego. Jest to zbudowana na planie prostokąta konstrukcja szkieletowa: między »»

Помнікі - Сянно

Zabytki - Sianno (Sienno)

Паблізу Сянна родавы пахавальны склеп Пуслоўскіх і помнік-крыж у гонар Адама Пуслоўскага, удзельніка паўстання 1863 году, пакаранага смерцю. »»

W pobliżu Sienna znajduje się grobowiec Pusłowskich i pamiątkowy krzyż ku czci Adama Pusłowskiego, uczestnika powstania styczniowego 1863 r., skazanego na śmierć. »»

Помнікі - Турэц

Zabytki - Turec (Turzec)

Радзіма Пятра Конюха, беларускага спевака, дзеяча эміграцыі, Анатоля Дзяркача (сапр. Анатоль Зімёнка), беларускага паэта, сатырыка, гумарыста, Барыса Рагулі, дзеяча нацыянальнага руху »»

Miejsce urodzenia Piotra Koniucha, białoruskiego śpiewaka, działacza emigracyjnego; Anatola Dziarkacza (prawdziwe nazwisko Anatol Zimionak), białoruskiego poety, satyryka, humorysty; »»

Помнікі - Шчорсы

Zabytki - Szczorsy (Szczorse)

Нарадзіўся Адам Храптовіч (25.3.1768-25.12.1844), асветнік, мецэнат мастацтваў і навукі, удзельнік паўстання 1794 г.; заснаваў у Шчорсах буйную пачатковую школу. Жыў Яўхім Храптовіч »»

Tu urodził się Adam Chreptowicz (25.03.1768 – 25.12.1844), ziemianin, działacz oświatowy, filantrop, bibliofil, mecenas sztuki, uczestnik powstania kościuszkowskiego 1794 r.; »»

Сядзіба “Замкавае прадмесце”

Pensjonat „Zamkawaje Pradmiescie” („Zamkowe Przedmieście”)

Размешчана ў культурна-гістарычным месцы з відам на Мірскі замак. Можна праехацца на кані, на лодцы, зрабіць фота ў гістарычным касцюме, пастраляць з луку і арбалету. Сядзіба – »»

Znajduje się w kulturalno-historycznym miejscu z widokiem na zamek w Mirze. Można tu przejechać się na koniu, łódce, zrobić zdjęcie w historycznym ubiorze, postrzelać z łuku »»

Baza obiektów turystycznych Grodzieńszczyzny
База турыстычных аб’ектаў Гарадзеншчыны

lista wszystkich stref...
lista wszystkich obiektów...
wersja wydana w formie CD...
па-беларуску...

усе зоны адным спісам...
усе аб’екты адным спісам...
варыянт выдадзены на CD...
po polsku...

Polska pomoc Radio Racja