Bialorus.pl na Facebook
Baza obiektów turystycznych Grodzieńszczyzny
База турыстычных аб’ектаў Гарадзеншчыны

Свіцязянска-наваградская зона

Strefa świteziańsko-nowogródzka

Na terytorium strefy znajduje się Świteziański Rezerwat Krajobrazowy (utworzony w 1970 r. w celu ochrony unikalnego krajobrazu jeziorno-leśnego, reliktowej i rzadkiej roślinności jeziora Świteź i okolicznego lasu oraz jeziornej fauny. Ogólna powierzchnia rezerwatu wynosi 1034 ha. W Świtezi rosną rośliny reliktowe – lobelia jeziorna, poryblin jeziorny, jezierza giętka, brzeżyca jednokwiatowa i inne. Wokół jeziora ciągną się starożytne kurhany będące zabytkami archeologicznymi.

Na tym terytorium znajduje się również Nowogródzki Rezerwat Krajobrazowy utworzony w 1994 r. w celu ochrony typowego krajobrazu Wysoczyzny Nowogródzkiej. Powierzchnia rezerwatu wynosi 9,4 tys. ha. Miejscowa flora liczy 485 gatunków roślin naczyniowych, a niektóre z nich są pod ścisłą ochroną.

Obiekty w tej strefie

Аграсядзіба “Залатая падкова”

Agropensjonat „Załataja Padkowa” („Złota Podkowa”)

Размяшчэнне ў доме асобна ад гаспадароў, у доме ёсць гарачая вада, але прыбіральня на вуліцы. Ёсць летні душ, пясочніца, гамак, невялікая спартовая пляцоўка, сенавал. Для гасцей 3 пакоі: »»

Zakwaterowanie w domu oddzielnie od gospodarzy. W domu jest ciepła woda, lecz toaleta znajduje się na podwórzu. Jest tam również letni prysznic, piaskownica, hamak, niewielkie »»

Аграсядзіба “Свіцязянка”

Agropensjonat „Swiciazianka” („Świtezianka”)

Для гасцей тры пакоі ў вялікім доме з усімі выгодамі. Арганізацыя харчавання магчымая не толькі ў доме, дзе абсталяваная кухня і сталоўка на 10 чалавек, але і на прыродзе. Хатнія жывёлы »»

Goście mają do dyspozycji trzy pokoje w wielkim domu ze wszelkimi wygodami. Przygotowanie jedzenia możliwe jest nie tylko w domu,w którym znajduje się kuchnia i stołówka, »»

Адметныя падзеі лакальнай гісторыі

Ważniejsze wydarzenia z historii lokalnej

У 1414-1415 гг. у Наваградку адбыліся саборы праваслаўных епіскапаў ВКЛ. У 1422 г. у Наваградскім фарным касцёле адбылося вянчанне караля Польшчы Ягайлы з Соф’яй Гальшанскай. У »»

W latach 1414-1415 w Nowogródku odbyły się sobory biskupów prawosławnych Wielkiego Księstwa Litewskiego. W 1422 r. w farnym kościele w Nowogródku odbył się ślub »»

Гатэль “Навагрудак”

Hotel „Nawahrudak” („Nowogródek”)

Люкс, 1-, 2- мясцовыя нумары, аўтастаянка »»

Pokoje lux, 1-, 2-osobowe, parking.   »»

Гатэль “Панскі дом”

Hotel „Pański Dom”

2- мясцовыя нумары, кафэ/бар »»

pokoje 2-osobowe, kawiarnia/bar »»

Іншае

Inne

Азёры Свіцязь і Літоўка Краязнаўчы музей у Валеўцы (заснаваны ў 1955). Гісторыка-крязнаўчы музей у Наваградку. Адлюстроўвае гісторыю з старажытнасці да 1945 г.Дырэктарка – Тамара »»

Jeziora Świteź i Litówka. Muzeum Krajoznawcze w Walówce (założone w 1955 r.) Muzeum Historyczno-Krajoznawcze w Nowogródku. Poświęcone historii od starożytności »»

Помнікі - Валеўка

Zabytki - Waleuka (Walówka)

Свята-Петрапаўлаўская царква (1736), пабудаваная з дрэва як Троіцкі касцёл кляштару дамініканцаў, які быў заснаваны па фундацыі берасцейскага ваяводы Стэфана Курча ў 1685. Кляштар скасаваны »»

Cerkiew pw. św. św. Piotra i Pawła (1736), pierwotnie drewniany kościół pw. Trójcy Świętej przy klasztorze dominikanów ufundowany przez wojewodę brzeskiego Stefana »»

Помнікі - Варонча

Zabytki - Waroncza (Worończa)

Касцёл Святой Ганны (1773 г., 1781-?), пабудаваны апошнім наваградскім ваяводам Юзафам Несялоўскім (1728-8.3.1814), які пахаваны ў крыпце касцёлу ў 1816 г.). Асвечаны віленскім біскупам »»

Kościół pw. św. Anny (1773, 1781 - ?) ufundowany przez ostatniego wojewodę nowogródzkiego Józefa Niesiołowskiego (1728 – 8.03.1814), który został pochowany »»

Помнікі - Лоўчыцы

Zabytki - Łouczycy (Łowczyce)

Мячэт і старыя татарскія могілкі. Мячэт, які стаіць на могілках, у добрым стане, дзеіць. »»

Meczet i stary cmentarz tatarski. Meczet stoi na cmentarzu, jest w dobrym stanie, czynny. »»

Помнікі - Наваградак

Zabytki - Nowogródek

Руіны замку 13 ст., былой рэзідэнцыі вялікіх князёў. Будаваўся ў тры этапы з 13 па 16 ст., меў 7 вежаў, палац, Замкавую царкву. Існавалі так званы замак на дзядзінцы і Малы замак. Разбураны »»

Ruiny zamku z XIII w., była rezydencja wielkich książąt litewskich. Wznoszony był w trzech etapach od XIII do XVI w. Zamek posiadał 7 wież, pałac, cerkiew zamkową. Istniał tzw. zamek »»

Помнікі - Радагошча

Zabytki - Radahoszcza (Radogoszcza)

Археалагічны помнік – гарадзішча на маляўнічай гары. »»

Zabytek archeologiczny – grodzisko na malowniczej górze. »»

Помнікі - Райца

Zabytki - Rajca

Парк (каля 4 га) і сядзіба Раецкіх (кан. 18-19 ст.). Перабудоўвалася ў 1-й пал. 19 ст. У 18 ст. мясцовасьць належала Раецкім, на пач. 19 ст. Юзафу Верашчаку, брату Марылі Верашчакі. »»

Park (ok. 4 ha) i zespół dworski Rajeckich (koniec XVIII – XIX w.). Przebudowywany w I poł. XIX w. W XVIII w. miejscowe dobra należały do Rajeckich, na pocz. XIX w. przeszły »»

Помнікі -Чамброва

Zabytki - Czambrowa (Czombrów)

Была сядзіба роду Карповічаў. Захавалася сямейная пахавальная капліца. »»

Były dwór rodu Karpowiczów. Zachowała się rodzinna kaplica grobowa. »»

Санаторый “Свіцязь”

Sanatorium „Swiciaź” („Świteź”)

Належыць аддзяленню “Магістральны” УП “Баранавіцкае ўпраўленне чыгуначнай дарогі”. Пачаў сваю працу пасля рэканструкцыі ў 2007 годзе. Асноўны профіль – »»

Położone w lesie na brzegu jeziora Świteź. Należy da zarządu kolei w Baranowiczach. Działa od 2007 r. po wcześniejszej rekonstrukcji. Podstawowy profil –leczenie chorób »»

Сядзіба “Амневічы”

Pensjonat „Amniewiczy” („Omniewicze”)

Два пакоі для гасцей, камінная заля з тэлевізійнай і музычнай тэхнікай. У двары мангал, ёсць летні басейн. Прапаноўваецца лазня. Летам збор грыбоў і ягад, на адлегласці 1 км. Ёсць лясное »»

Dwa pokoje dla gości, sala kominkowa ze sprzętem RTV. Na podwórzu grill, letni basen, łaźnia. Latem w odległości 1 km można zbierać grzyby i jagody. W pobliżu jezioro leśne. »»

Сядзіба “Здаровы дом”

Pensjonat „Zdarowy Dom” („Zdrowy Dom”)

Дом на хутары каля Валеўкі ў двух кіламетрах ад возера Сьвіцязь. Канструкцыя дому зроблена з дрэва, гліны, саломы і пілавання. У доме 5 ізаляваных пакояў, усе выгоды, агульная зала »»

Dom na chutorze koło Walówki w odległości 2 km od jeziora Świteź, 25 km od Nowogródka. Konstrukcja domu wykonana jest z drewna, gliny, słomy i trocin. W domu jest 5 oddzielnych »»

Сядзіба “Новы сад”

Pensjonat „Nowy Sad”

Зямельны надзел плошчай 0,32 га. На тэрыторыі дом, дзе жывуць гаспадары і абсталяваны дом для гасцей і турыстаў. 4 двухмясцовыя пакоі, вялікі хол-кухня, санвузел і прасторная тэраса. »»

Mieści się na działce o powierzchni 0,32 ha. W domu, w którym mieszkają gospodarze, turyści mają do dyspozycji 4 dwuosobowe pokoje, wielki hall-kuchnia, węzeł sanitarny i przestrzenny »»

Baza obiektów turystycznych Grodzieńszczyzny
База турыстычных аб’ектаў Гарадзеншчыны

lista wszystkich stref...
lista wszystkich obiektów...
wersja wydana w formie CD...
па-беларуску...

усе зоны адным спісам...
усе аб’екты адным спісам...
варыянт выдадзены на CD...
po polsku...

Polska pomoc Radio Racja