Bialorus.pl na Facebook
Baza obiektów turystycznych Grodzieńszczyzny
База турыстычных аб’ектаў Гарадзеншчыны

Астрынска-Жалудоцкая зона

Strefa ostryńsko-żełudocka

Jest to terytorium obecnego rejonu szczuczyńskiego, leżącego w północno-zachodniej części Grodzieńszczyzny. Przeważająca część rejonu znajduje się w granicach Równiny Lidzkiej, jego południowe obrzeże – w granicach Niziny Górnoniemeńskiej. Znaczna część (około 33%) pokryta jest lasami. Przeważają lasy sosnowe, brzozowe, jałowcowe olchowe i dębowe, zdarzają się osikowe. Największe rzeki: Niemen z dopływami Lebioda, Kotra (z Niewiszą i Spuszanką). Jeziora: Bersztańskie, Matora, Zalew Budrowski. Na obszarze strefy znajduje się część rezerwatu krajobrazowego „Aziory”, Spuszański Rezerwat Botaniczny, chronione torfowisko Szczaniec.

Obiekty w tej strefie

Адметныя падзеі лакальнай гісторыі

Ważniejsze wydarzenia z historii lokalnej

У 1641 г. Астрына атрымала правы на самакіраванне і герб, першы раз гарадскія правы пацверджаны прывілеем караля Яна ІІІ Сабескага 28 чэрвеня 1685 г. У пач. 1706 г. на цягам двух тыдняў »»

W 1641 r. Ostryna otrzymała samorząd i herb; po raz pierwszy prawa miejskie zostały potwierdzone przywilejem króla Jana III Sobieskiego z 28 czerwca 1685 r. W początku 1706 »»

Гатэль

Hotel

1-, 2-, 3-, 5-мясцовыя нумары »»

Pokoje 1-, 2-, 3-, 5-osobowe. »»

Гатэль “Паўлінка”

Hotel „Paulinka”

п/люкс, 1-, 2- мясцовыя нумары, рэстаран, крама »»

Pokoje półlux, 1-, 2-osobowe, restauracja, sklep. »»

Гатэль “Элен”

Hotel „Elen”

люкс, 1-, 2-, 3- мясцовыя нумары, кафэ, бар »»

Pokoje lux, 1-, 2-, 3-osobowe, kawiarnia, bar. »»

Іншае

Inne

Паблізу Шчучына яшчэ з савецкіх часоў ёсць вялікі вайсковы аэрадром. У Руткевічах дзеіць эксперыментальная пладовая база. Вытворчы комплекс “Шчучынскае пчалярства”. Гарадзенскі »»

Koło Szczuczyna jeszcze od czasów sowieckich znajduje się wielkie lotnisko wojskowe. W Rutkiewiczach działa doświadczalna baza sadownicza. Spółdzielnia Produkcyjna „Szczuczyńskie »»

Помнікі - Астрына

Zabytki - Astryna (Ostryna)

Ведама з 1508 як дзяржаўнае ўладанне, у 1641 атрымала правы на самакіраваньне і герб, першы раз гарадзкія правы пацверджаны прывілеем караля Яна ІІІ Сабескага 28 чэрвеня 1685, апошні »»

Znana od 1508 r. jak posiadłość książęca. W 1641 r. otrzymała samorząd i herb, pierwszy raz prawa miejskie potwierdzone były przywilejem króla Jana III Sobieskiego 28 czerwca »»

Помнікі - Балічы

Zabytki - Baliczy (Balicze)

Помнік прыроды – валун (даўжыня – 4,1 м., шырыня – 2 м., вышыня 1,5 м.), прынесены ледавіком каля 200 тыс. год таму з Скандынавіі. У часы паганства быў культавым, »»

Pomnik przyrody – głaz (długość – 4,1 m, szerokość – 2 m, wysokość – 1,5 m), pochodzenia polodowcowego (przyniesiony przez lodowiec ok. 200 tys. lat temu ze »»

Помнікі - Барташы

Zabytki - Bartaszy (Bartosze)

Помнік прыроды – валун (даўжыня – 4,0 м., шырыня – 2,1, вышыня – 1,3). На валуне высечаны крыж. Ляжыць за 1 км. на паўночны захад ад вёскі. »»

Pomnik przyrody – głaz (długość – 4,0 m, szerokość – 2,1 m, wysokość – 1,3 m). Na kamieniu wykuty krzyż. Znajduje się w odległości ponad 1 km na północny »»

Помнікі - Васілішкі

Zabytki - Wasiliszki

Касцёл Яна Хрышчэнніка (1769 г.), пабудаваны з цэглы пры кляштары базыльянаў, які не захаваўся да нашых дзён. У 1832 г. пераасвечаны пад праваслаўную царкву, з 1919 – зноў касцёл. »»

Kościół św. Jana Chrzciciela (1769), późnobarokowy, zbudowany z cegły przy klasztorze bazylianów, który nie zachował się. W 1832 r. zamieniony na cerkiew »»

Помнікі - Вялікае Мажэйкава

Zabytki - Wialikaje Mażejkawa (Wielkie Możejkowo)

Сядзіба Хадкевічаў (кан. 18-пач. 19 ст.) і парк (1787), палац згарэў у 1914 г., захаваліся парк і лямус. »»

Posiadłość Chodkiewiczów (koniec XVIII – pocz. XIX w.) i park (1787). Pałac spłonął w 1914 r., zachował się park i lamus. »»

Помнікі - Жалудок

Zabytki - Żałudok (Żołudek)

Вядомы з 2-й пал. 15 ст. як вялікакняскае ўладаньне, у 16-17 ст. належыў Лацкім, Сапегам, Францкевічам, у лютым-сакавіку 1706 галоўная кватэра шведзкага караля Карла ХІІ, у 18 - 1-й »»

Znany od II poł. XIV w. jako posiadłość wielkoksiążęca. W XVI-XVII w. należał do Lackich, Sapiehów, Franckiewiczów. W lutym-marcu 1706 r. mieściła się tu główna »»

Помнікі - Ішчална

Zabytki - Iszczałna (Iszczołna)

Свята-Троіцкі касцёл (1758), быў збудаваны з цэглы па фундацыі Юзафа і Марыяны Валоў. Побач з касцёлам у сярэдзіне 19 стагоддзя збудаваная невялікая аднаярусная званіца. Касцёл дзеіць. »»

Kościół pw. Trójcy św. (1758), murowany, ufundowany przez Józefa i Mariannę Wahlów. Obok kościoła w połowie XIX w. zbudowano niewielką jednokondygnacyjną »»

Помнікі - Каменка

Zabytki - Kamienka (Kamionka)

У 2-й пал. 16 ст. - маёнтак, у 1599 П. Нонхарт заснаваў мястэчка, у 18 ст. - уласнасьць Тызэнгаўзаў, у 19 ст. - Урускіх, з пач. 20 ст. – Сапегаў. На пач. 1706 г. цягам двух тыдняў »»

W II poł. XVI w. – majątek, w 1599 r. Piotr Nonhart założył miasteczko, w XVIII w. – własność Tyzenhauzów, w XIX w. – Uruskich, w pocz. XX w. – Sapiehów. »»

Помнікі - Касьцянёва

Zabytki - Kaścianiowa (Kościeniewo)

Сядзіба Кастравіцкіх (кан. 19-пач. 20 ст.) і парк. »»

Dwór Kostrowickich (koniec XIX – pocz. XX w.) i park. »»

Помнікі - Лапаты

Zabytki - Łapaty (Łopaty)

Геадэзічны знак “Дуга Струве”. Аб’ект унесены ў спіс ЮНЕСКА, помнік катэгорыі зэра. Стаіць каля вёскі Лапаты пры дарозе станцыя Ражанка-Жалудок па правым баку. »»

Znak geodezyjny „Łuk Struvego”. Obiekt wpisany przez UNESCO na listę Światowego Dziedzictwa, zabytek klasy zerowej. Stoi koło wsi Łopaty przy drodze stacja Rożanka – »»

Помнікі - Лябёдка

Zabytki - Labiodka (Lebiodka)

Родавая сядзіба Іваноўскіх (пач. 20 ст.), у парку знаходзіўся пахавальны склеп, які быў разрабаваны і разбураны саветамі Тут нарадзіліся Вацлаў Іваноўскі (7.6.1880-7.12.1943), беларускі »»

Majątek rodowy Iwanowskich (pocz. XX w.), w parku znajdował się grobowiec, później rozgrabiony i zburzony przez sowietów. Tu urodzili się Wacław Iwanowski (7.06.1880 »»

Помнікі - Лядск

Zabytki - Ladsk

Свята-Станіславаўскі касцёл (1896), пабудаваны з цэглы. Абкружаны бутавай агароджай. Касцёл дзеіць. Помнік архітэктуры нэаготыкі. Прамавугольны ў плане неатынкаваны аб’ём пераходзіць »»

Kościół pw. św. Stanisława (1896), murowany, w stylu neogotyckim, otoczony kamiennym ogrodzeniem. Kościół jest czynny. Nieotynkowana bryła świątyni na planie prostokąta »»

Помнікі - Новы Двор

Zabytki - Nowy Dwor (Nowy Dwór)

Ведамы з 15 ст. У 1480 быў пабудаваны першы касцёл. Касцёл Ушэсця Найсвяцейшай Дзевы Марыі (1749), пабудаваны з дрэва на месцы храма 1670 г. Адноўлены ў 1880 г. За агароджай касцёлу »»

Znany od XV w. W 1480 r. zbudowano tu pierwszy kościół. Kościół pw. Wniebowstąpienia NMP (1749), wzniesiony z drewna na miejscu świątyni z 1670 r. Odnowiony w 1880 r. »»

Помнікі - Ражанка

Zabytki - Rażanka (Rożanka)

Ведама з 2-й пал. 16 ст., у 17-пач. 18 ст. належала Сапегам, пазьней Пацам. З 1795 да смерці жыў Юзаф Пац (1736-13.3.1797), вайсковы дзеяч ВКЛ, удзельнік паўстання 1794, па тастамэнце »»

Znana od II poł. XVI w., w XVII – pocz. XVIII w. należała do Sapiehów, później do Paców. Od 1795 r. do śmierci mieszkał tu Józef Pac (1736-13.3.1797), »»

Помнікі - Ракавічы

Zabytki - Rakawiczy (Rakowicze)

Свята-Раства-Багародзіцкая царква (1910-ыя), пабудаваная з цэглы на месцы храма 1876 г. У стадыі будаўніцтва адлюстраваная на фотаздымку Яна Балзункевіча. Помнік архітэктуры рэтраспектыўна-рускага »»

Cerkiew pw. Narodzenia NMP (lata 1910.), murowana, wzniesiona w stylu retrospektyno-ruskim na miejscu świątyni z 1876 r. W trakcie budowy została uwieczniona na zdjęciu Jana Bałzunkiewicza. »»

Помнікі - Старая Спуша

Zabytki - Staraja Spusza (Stara Spusza)

Маёнтак у 1877 быў перададзены ў пасаг Урускімі Яну Паўлу Сапегу, які ўзяў шлюб з Севярынай Урускай-Тызэнгаўз, пазней маёнткам валодаў іх сын Яўстах Каэтан, удзельнік паўстання 1830 »»

Posiadłość w 1877 r. przekazana została przez Uruskich w posagu dla Jana Pawła Sapiehy, który ożenił się z Seweryną Uruską-Tyzenhauz. Później majątkiem władał ich syn »»

Помнікі - Стары Двор

Zabytki Stary Dwor (Stary Dwór)

Магіла Цёткі (Алаізы Пашкевіч) і помнік ёй. »»

Mogiła i pomnik Ciotki (Alojzy Paszkiewicz), pisarki. »»

Помнікі - Старыя Васілішкі

Zabytki - Staryja Wasiliszki (Stare Wasiliszki)

Месца нараджэння Чэслава Нэмана (сапр. Выдрыцкі, 16.2.1939-2004), польскага спевака, музыканта, кампазітара. Першы касцёл і кляштар дамініканцаў заснаваў у 1658 г. лідскі земскі суддзя »»

Miejsce urodzenia Czesława Niemena (właśc. Czesław Juliusz Wydrzycki, 16.02.1939 – 17.01.2004) – polskiego piosenkarza, kompozytora, multiinstrumentalisty i autora tekstów piosenek. Pierwszy »»

Помнікі - Шчучын

Zabytki - Szczuczyn

Ведамы з 16 ст., 1537 - адна з першых згадак, належаў Радзівілам, Сцыпіёнам, Друцкім-Любецкім. Па ініцыятыве Ігнацы Сцыпіёна атрымаў вольнасьці. Штогод праводзілася 12 кірмашоў. Быў »»

Znany od XVI w. Jedna z pierwszych wzmianek pochodzi z 1537 r. Był własnością Radziwiłłów, rodu Scipio del Campo, Druckich-Lubeckich. Z inicjatywy Ignacego Scipio del Campo Szczuczyn »»

Сядзіба “Лебядзінае”

Pensjonat „Lebiadzinaje” („Łabędzi”)

На тэрыторыі гаспадаркі возера, руская лазня, два басейны, пляцоўка для валейболу, некалькі стацыянарных мангалаў, сад. У доме 7 утульных пакояў. Сядзібу часта наведваюць госці з далёкага »»

Na terytorium gospodarstwa znajduje się jezioro, łaźnia ruska, dwa baseny, boisko do siatkówki, kilka grillów stacjonarnych, sad. W domu 7 przytulnych pokoi. Pensjonat »»

Сядзіба агратурыстычная “Лябёдка”

Pensjonat agroturystyczny „Lebiodka”

Дом з двума вялікімі пакоямі, максімальна для 8 чалавек. Гаспадарчыя пабудовы, калодзеж, лазня. Побач лес, з іншага боку – рака Лябёдка, у рацэ вядуцца бабры. Летам збор ягадаў »»

We wsi Dziegciary. Dom z dwoma wielkimi pokojami, maksymalnie dla 8 osób. Budynki gospodarcze, studnia, łaźnia. Obok las, z drugiej strony – rzeka Lebiodka, w rzece żyją »»

Baza obiektów turystycznych Grodzieńszczyzny
База турыстычных аб’ектаў Гарадзеншчыны

lista wszystkich stref...
lista wszystkich obiektów...
wersja wydana w formie CD...
па-беларуску...

усе зоны адным спісам...
усе аб’екты адным спісам...
варыянт выдадзены на CD...
po polsku...

Polska pomoc Radio Racja